top of page

Aanpak - Wat gaan we doen? 

Informeren
Leren
Adviseren 

Drietrapsraket 

Wij nodigen ouders uit om zelf initiatief te nemen. En dit platform STADOUDERS, te gebruiken. Dat kan op veel manieren:

 • Informeren

 • Leren

 • Adviseren

Informeren

 • Een platform om offline en online met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren. Wij gebruiken hiervoor Basecamp en Zoom. 

 • Individuele vragen sturen we door naar de landelijke stichting Ouders&Onderwijs. 

 • We bieden bijeenkomsten aan waar ouders elkaar kunnen inspireren. Of leren van een expert op een bepaalde onderwerp, zoals pesten, gebruik van social media door kinderen. 

Leren

 • Wij verzamelen onderzoeken over het onderwijs met name in Den Haag

 • Leden van STADOUDERS leren van elkaar

 • We bieden workshops aan voor kinderen (samen met de scholen) waar ouders een centrale rol vervullen, zie www.school4helden.nl 

Adviseren

 • We gaan producten en diensten aanbieden aan de scholen en overheden

 • We gaan onderzoeken doen

 • Wij adviseren de overheid (gemeente Den Haag) gevraagd en ongevraagd

Ons aanbod in hapklare brokken:

Voor de kinderen en jongeren 

 

 

Huiswerkbegeleiding

 

We begeleiden leerlingen in kleine groepjes (max 8 pp.) zodat huiswerk altijd en goed gemaakt wordt. Kan zowel op 1 niveau (alle vakken) of per vak. 

 

 

Examentraining

 

Wij maken hierin gebruik van de bestaande examentrainingen van de scholen. De ouders die de begeleiding doen beheersen de materie, zijn inhoudelijk opgeleid in betreffende vakken. 

 

 

Vakverdieping

 

We verrijken de les- en leerstof met de praktijk van alledag en het oefenen van vaardigheden. Enkele voorbeelden: Een taal oefenen met een native speaking ouders. Talen extra oefenen door artikelen te schrijven. 

 

 

Ontdekken van nieuwe werelden 

 

Buiten het basis curriculum. Wij maken hierbij gebruik van de professionele expertise van ouders en hun netwerken. Enkele voorbeelden: schaakles samen met de lokale schaakvereniging. Kennis over techniek ervaren in de praktijk, bij bedrijven in de buurt. 

 

 

Voor de ouders

 

Online platform

 

Online platform waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, vraag/ antwoord en projecten kunnen opzetten

 

 

Thema’s/ in gesprek

 

Thema gesprekken met ouders. Onder leiding van een expert. Onderwerpen als: sexualiteit, social media, pesten, omgaan met geld

 

 

Bijblijven

 

Vakken bijspijkeren. Ouders willen vaak graag beter begrijpen welke lesstof hun kinderen krijgen. Wij bieden inhoudelijke lessen aan op verschillende niveau’s door leraren of zeer ervaren ouders die expert zijn in een vakgebied


 

bottom of page