top of page

Gemeenschap

"Ik ben omdat wij zijn"

Ubuntu

Kennis, kunde, passie en netwerken van de ouders in Den Haag, in welke hoedanigheid dan ook, kunnen beter benut worden. Ouders kunnen lid worden. Stadouders is onderdeel van Gildehuizen, een vereniging met een bestuur. Als onderdeel van het Gezelschap van Gildehuizen. http://gildehuizen.nl/

STADOUDERS is ontstaan vanuit de betrokkenheid van zo’n 20 ouders bij een project in het Zeeheldenkwartier, met twee basisscholen, namelijk de CBS de Spiegel en Basisschool Max Velthuijs in Den Haag. Daarna hebben we samengewerkt met andere scholen. We streven naar een goede spreiding over de stad. Inmiddels gaan we aan de slag met Stadouders in andere steden, te beginnen in Heerlen. 

STADOUDERS richt zich met name op leren. De productiviteit van het leren is ons inziens te laag. De rol van ouders binnen het onderwijs vinden we hierin cruciaal. Vandaar de naam.

We benutten de bestaande netwerken: de scholen natuurlijk, maar ook MR's (medezeggenschapsraden), ouderraden, schoolbesturen, de gemeente Den Haag, raadsleden, maar ook landelijk platformen. En vooral de talloze verenigingen, initiatieven en bedrijven in de nabijheid.  

bottom of page