Gemeenschap

1/4
"Ik ben omdat wij zijn"

Ubuntu

Kennis, kunde, passie en netwerken van de ouders in Den Haag, in welke hoedanigheid dan ook, kunnen beter benut worden. Ouders in Den Haag kunnen lid worden. Wij zijn een vereniging met een bestuur. Als onderdeel van het Gezelschap van Gildehuizen. http://gildehuizen.nl/

STADOUDERS is ontstaan vanuit de betrokkenheid van zo’n 20 ouders bij een project in het Zeeheldenkwartier, met twee basisscholen, namelijk de CBS de Spiegel en Basisschool Max Velthuijs. We streven naar een goede spreiding over de stad. 

STADOUDERS richt zich met name op leren. De productiviteit van het leren is ons inziens te laag. De rol van ouders binnen het onderwijs vinden we hierin cruciaal. Vandaar de naam.

Bestaande netwerken gaan we benutten, de scholen natuurlijk, maar ook MR's (medezeggenschapsraden), ouderraden, schoolbesturen, de gemeente Den Haag, raadsleden, maar ook landelijk platformen. 

STADOUDERS

Zeestraat 100

2518 AD  Den Haag

info@stadouders.nl

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2019 - 2021 by Stadouders