top of page

Noodzaak

"Beter onderwijs voor onze kinderen. Betekent een actievere rol voor de ouders. 

De commons aanpak 

De landelijke thema’s in onderwijsland zijn:

 

 • Het onderwijs niveau staat onder druk

 • De klassen zijn groot

 • De segregatie tussen scholen en wijken wordt groter

 • Het lerarentekort neemt toe

 • De salarissen zijn te laag

 • De werkdruk voor de leraren wordt hoog ervaren

 • en door corona zijn de leerachterstanden enorm toegenomen 

 

Deze thema’s spelen overal in Nederland. Eigenlijk in alle scholen. En zijn bij verre van opgelost. Maar de ouders ervaren ook knelpunten. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Kunnen we meer doen dan alleen de uitvoerende taken, zoals luizenmoeder en opruimpapa? 

 • De medezeggenschap werkt onvoldoende

 • De ouderbijdrage wordt als een keurslijf ervaren

 • Er zijn pestprotocollen maar het pesten blijft

 • Veiligheid op scholen wordt steeds belangrijker

 • Uitval van leerkrachten, zodat kinderen soms naar huis gestuurd worden

Wij vinden dat deze problemen alleen maar daadwerkelijk opgelost kunnen worden als scholen meer, intensiever en innovatiever met hun omgeving / hun netwerk samen werken. En hierin zijn de ouders de meest voor de hand liggende partner.

 

Eigenlijk is alle noodzakelijke kennis en kunde en netwerken aanwezig bij de ouders (en hun netwerken) om verbeteringen te realiseren op alle niveaus (micro, de school, meso, de stad en macro, Nederland).

bottom of page