Over Stadouders

Wij richten op de essentiële vraagstukken in het onderwijs. Laten we een gemeenschap bouwen die voor zichzelf en anderen kan zorgen. We willen het onderwijs en het leren van onze kinderen nog beter maken door ouders samen met scholen en leraren en andere burgers, ondernemers en overheden slimmer te laten samenwerken. Maar dan anders: met de ouder als initiatiefnemer. Een open onderwijs - gewoon doen. Weg met het hokjesdenken!

Heeft u interesse?

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn bij één van onderstaande kickoff bijeenkomsten:

Neem dan a.u.b. contact op met:

Jacques.Giesbertz@stadouders.nl 

Wie doet mee? 

Esther Langen 

Advisering/ organisatie

Fondsenwerver, coach en trainer. Ze is onder andere oprichter van de cooperatie EVA. 

Jacques Giesbertz 

Oprichter van Stadouders 

Jacques is ondernemer. Hij doet met name maatschappelijk projecten. Nieuwe combinaties realiseren van expertise/ netwerken is zijn passie  Zonder actieve inbreng van de ouders is de kans op daadwerkelijke innovaties gering. 

Jos van der Wielen 

Advisering

Jos is ondernemer en afgestudeerd als arbeids- en organisatie psycholoog. Jos heeft veel ervaring met het ontwerpen en invoeren van nieuwe werkvormen en agile werkconcepten. ZIjn activiteiten omvatten toegepast onderzoek, advisering, training en opleiding. 

Fatima Akchar

Ouders als experts

Ik geloof dat ouders een cruciale rol hebben in onze samenleving en op de toekomst van onze kinderen. Zij zijn experts op hun eigen kinderen en weten het best waar zij behoefte aan hebben. Ouders hebben het recht om mee te praten, mee te beslissen en te adviseren over hetgeen wat hun kinderen aangaat. Aangezien er nog geen orgaan voor en van ouders was in Den Haag werd het tijd dat deze er wel kwam.  

Ik breng mijn ervaringen als moeder en mijn kennis als sociaal pedagogische hulpverlener dan ook graag in.  

Karim Idrissi 
Coen Pegels 
Dejan Vekic
Tamara de Jonge

Karim is vader, jurist en ondernemer. Hij speelt regelmatig als acteur in producties in het Zeeheldentheater. Hij heeft een ruime ervaring met juridische advisering in (maatschappelijke) projecten. 

Han Westerhof 

Coen is gepassioneerd technicus. Hij werkt bij KPN. Veranderingen kunnen hem niet snel genoeg gaan. Met twee dochters en twee zonen heeft hij heel wat ervaring opgedaan in het onderwijs.

Marcela Miglova 

Dejan is ouder van drie kinderen. Hij is opgegroeid in Bosnie. Hij is ondernemer/ professioneel fotograaf. 

Jeffrey Jouvenaar
Raymond Versteegh

Fondsenwerver, coach en trainer. Ze is onder andere oprichter van de cooperatie EVA. Han is ondernemer. Hij adviseert onder andere ondernemingsraden. Hij heeft veel werkervaring in het vakbondswerk. Han heeft drie kinderen. 

Marcela is expert als het gaat management informatie. Zij helpt de school van haar zoon elke week als voorleesmoeder en ook als ondersteuner van de bibliotheek. 

Sociaal ondernemer en community builder

Ray is een inspirator en pelgrim; ouder, en partner; luisteraar en fluisteraar. Fuseert de rollen van sportleraar, business developer en sociaal ondernemer. Wordt blij van natuurwandelingen, balsporten en kinderen. Is ook facilitator en coach bij het InspiratiehuisVoorDwarsdenkers.nl. Onder andere van Inspiratiekringen voor Scholieren en Ouderen = speelse kringgesprekken + creatieve werkvormen.

STADOUDERS

Zeestraat 100

2518 AD  Den Haag

info@stadouders.nl

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2019 - 2021 by Stadouders